จังหวัดชัยภูมิ ตอนที่ 3 by chaiyaphumprovince
Newsข่าวประชาสัมพันธ์
 
     
   
     

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2557
Update : 3 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. นางนภา ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชั...
อ่านเพิ่มเติม...
     
   
     

ผู้ว่าฯ ปฏิบัติราชการในพื้นที่ อ.หนองบัวระเหว
Update : 2 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เดินท...
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ
Update : 2 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 17.00 น. นายพรศักด...
อ่านเพิ่มเติม...
ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
Update : 2 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.59 น. นายพรศักด...
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557
Update : 31 มีนาคม 2557
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผ...
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมีนาคม 2557
Update : 27 มีนาคม 2557
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายพรศัก...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
สพม.30 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราช ตำแหน่งครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 17-
เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเมืองชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1
สภาพอากาศระหว่างวันที่ 21-27 กพ.57
ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและประกาศศาลปกครองสูงสุดที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนา "เสนอผลการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน เรื่องข้าว
1
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุม คกก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุม คกก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2557
1
Newsข่าวประกวดราคา
สอบราคาจ้างโครงการสร้างการรับรู้แคมเปญโดยใช้ช่องทางในการนาเสนอกาหนดการ งานเทศกาลประเพณีที่สาคัญสาหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบหาข้อมูล Online
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามถึงอุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ.โคกรัง ม.5-วังบายศรี ม.9 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนภายมในแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหวา บ.ท่าแจ้ง ม.15 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1
Newsคำสั่ง/ประกาศ/วาระการประชุม
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2556
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3353/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2557
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3145/2556 ลว. 25 ต.ค 2556 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3145/2556 ลว. 25 ต.ค 2556 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่562/2556 ลว. 4 มี.ค 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ อ.ก.พ. จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ


มหัศจรรย์ปีแห่งการท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ by chaiyaphumprovince

มหัศจรรย์ปีแห่งการท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ 2 by chaiyaphumprovince
      ดูเพิ่มเติม

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5