Newsข่าวประชาสัมพันธ์
 
     
   
     

ร่วมแรง รวมใจ สร้างฝายไม้ไผ่ 2 ลำน้ำชี
Update : 31 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังห...
อ่านเพิ่มเติม...
     
   
     

ประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนตุลาคม 2557
Update : 30 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหว...
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารขยะมูลฝอยของจังหวัดชัยภูมิ
Update : 27 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายวิเชีย...
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมร่วมกับ กกล.รส.จว.ชย.
Update : 24 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายวิเชี...
อ่านเพิ่มเติม...
วันปิยมหาราช ประจำปี 2557
Update : 23 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 น. นายวิเชี...
อ่านเพิ่มเติม...
สภากาแฟยามเช้า เดือนตุลาคม 2557
Update : 22 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 07.30 น. นายวิเชี...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น หัวข้อ"ภาพลักษณ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2"
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เรื่อง ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานนิติกร
ประกาศ คณะกรรมการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบพนักงานจ้างเหมาเอกชน
ภ.จว.ชัยภูมิ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 3 ต.ค.57
1
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่9/2557
แนวทางการบันทึกผลการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
รายละเอียดรหัสกิจกรรม รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2557
คู่มือการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชั่น "วันนี้ที่ชัยภูมิ"
1
Newsข่าวประกวดราคา
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ทำการอาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ และภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้าอาคารศาลากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
จังหวัดชัยภูมิรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องนอนสำหรับดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติด(โรงเรียนวิวัฒน์ฝ่ายปกครอง)
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ
1
Newsคำสั่ง/ประกาศ/วาระการประชุม/ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ "มหัศจรรย์มอหินขาว รับลมหนาวที่ชัยภูมิ"
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๓๒๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ราคากลาง,แบบเขียนโครงการปี 2558
คำสังจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1168/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2557
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3353/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2557
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3145/2556 ลว. 25 ต.ค 2556 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3145/2556 ลว. 25 ต.ค 2556 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ


มหัศจรรย์ปีแห่งการท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ by chaiyaphumprovince

มหัศจรรย์ปีแห่งการท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ 2 by chaiyaphumprovince
      ดูเพิ่มเติม

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5