Newsข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.ชัยภูมิเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมัง
Update : 6 มีนาคม 2558
6 มี ค. 2558 เวลา 14.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ...
อ่านเพิ่มเติม...
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.ชัยภูมิรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือนางฐานิดา เกื้อกูลวงษ์ ราษฏรอำเภอหนองบัวแดง
Update : 6 มีนาคม 2558
6 มี ค. 2558 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ...
อ่านเพิ่มเติม...
นางนภา ศกุนตนาค รอง ผวจ.ชย.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
Update : 6 มีนาคม 2558
6 มี.ค.2558 เวลา 10.00 น. นางนภา ศกุนตนาค รอง ผวจ....
อ่านเพิ่มเติม...
นางนภา ศกุนตนาค รอง ผวจ.ชย. เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะทำงานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ
Update : 6 มีนาคม 2558
6 มี.ค. 2558 เวลา 09.30 น. นางนภา ศกุนตนาค รอง ผวจ...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
รูปแบบการก่อสร้างหอชัยภูมิ 12 ก.พ. 58
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด ปี 2558
แบบประเมินผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
มาตรการดาเนินการปรับลดค่างานก่อสร้าง ของหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การประกวดธิดาพญาแล ประจำปี 2558
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 Next» »
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 / 2558
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 12
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
กำหนดการและคำกล่าวถวายราชสดุดี 5 ธันวาคม 2557
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Newsข่าวประกวดราคา
ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรชัยภูมิ(ภูเขียว) จังหวัดชัยภูมิ ชช.2 (ค่าพัฒนาสังคมปี 2557) เลขที่ ศปบ.09/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกทล.2180-บ้านหนองตาโพธิ์ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,580 ตารางเมตร ฯ 2 มี.ค. 58
ประกาศเทศบาลเมืองชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังบรรจุขยะสำหรับรถเก็บขยะแบบขอเกี่ยว จำนวน 5 ถัง 2 มี.ค. 58
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2 มี.ค. 58
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 มี.ค. 58
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 90 Next» »
Newsคำสั่ง/ประกาศ/วาระการประชุม/ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 776/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน”จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558
การจัดทำคู่มือสำรหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3520/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2558
ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ "มหัศจรรย์มอหินขาว รับลมหนาวที่ชัยภูมิ"
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 3342/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3222/2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ฯ
ราคากลาง,แบบเขียนโครงการปี 2558


เมืองชัยภูมิน่าอยู่

เมืองชัยภูมิน่าอยู่ 2
      ดูเพิ่มเติม


ผวจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ก่อสร้างฝาย และอ่างเก็บน้ำ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกเยี่ยมราษฏร อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
      ดูเพิ่มเติม

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5