Newsข่าวประชาสัมพันธ์
 
     
   
     

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559
Update : 27 พฤษภาคม 2559
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวั...
อ่านเพิ่มเติม...
     
   
     

พิธีรับมอบและเปิดอาคารเรียนบิ๊กซี 43
Update : 26 พฤษภาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.30 น.นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจัง...
อ่านเพิ่มเติม...
 
สภากาแฟยามเช้าประจำเดือนพฤษภาคม 2559
Update : 26 พฤษภาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.30 น.นายชู...
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
Update : 25 พฤษภาคม 2559
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายชูศักด...
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดชัยภูมิ
Update : 24 พฤษภาคม 2559
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายชูศั...
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร. จังหวัดชัยภูมิ
Update : 24 พฤษภาคม 2559
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายชูศั...
อ่านเพิ่มเติม...
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>

Newsข่าวสารประชาสัมพันธ์
การสัมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว ฯ
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559
รายงานการประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2558
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิปี 2559
พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 Next» »
หนังสือแจ้งส่วนราชการ
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2559
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2559
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2559
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2559
รายงานกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2558
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next» »
Newsข่าวประกวดราคา
• ประกาศโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีสอบราคา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 พ.ค. 59
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 27 พ.ค. 59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 27 พ.ค. 59
ประกาศเทศลบาลตำบลหนองบัวระเหว เรื่อง ประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว 27 พ.ค. 59
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 27 พ.ค.59
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 344 Next» »
Newsคำสั่ง/ประกาศ/วาระการประชุม/ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู่บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 18
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำโครงการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงานหลักสูตร การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางาน
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2559
ภาคผนวก คส 4117-58
เพิ่มเติม...


เมืองชัยภูมิน่าอยู่

LOVE EN ROUTE เส้นทางรัก
      ดูเพิ่มเติม

 

 

      

 

เว็บไซต์จังหวัดชัยภูมิสามารถใช้งานได้ดีกับจอภาพที่มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล หรือสูงกว่า บนบราวเซอร์ ดังนี้
Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 และ 10 Firefox เวอร์ชั่น 22 Google Chrome เวอร์ชั่น 28 Safari เวอร์ชั่น 5

')