Newsรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว องคมนตรี เปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  องคมนตรี เปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 14 พฤศจิกายน 2556

   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 85 พรรษา ซึ่งเป็นแห่งที่ 38 ในประเทศไทย ณ โรงเรียนบ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โดยมี นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญบ้าน คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแดง ร่วมในพิธีดังกล่าว